Arkitektritade trähus är främst för de människor som föredrar ett personligt hus istället för de traditionella husen som man kan hitta. Man kan då ha möjligheten att själv få vara med och designa sitt hus tillsammans med en arkitekt som ritar upp ritningarna. Arkitektritade trähus håller även på att bli populärare, då det är fler och fler människor som skulle vilja ha ett eget personligt hus. Det finns flera företag och hemsidor som säljer arkitektritade hus där man har chansen att vara med att bestämma själv över husets utseende.

För det mesta kan man se på företagets tidigare hus för att man lättare ska kunna bestämma sig vilket företag man tycker verkar som ett professionellt och pålitligt företag. Kostnaden för att designa och bygga ett eget arkitektritat trähus varierar en hel del, beroende på vilket företag man anlitar samt husets storlek och former.

Varför bör man välja att bygga ett arkitektritat trähus?

Det finns många fördelar med att välja ett arkitektritat trähus. Den allra klaraste fördelen är friheten. Man får själv designa huset efter hur man själv vill att det ska se ut, dock med en arkitekt som hjälp för att veta om det man vill ha är möjligt eller inte. Enligt undersökningar som har gjorts, trivs de flesta människor mer i arkitektritade hus än i de traditionella husen.

Nackdelen är dock också friheten. I de flesta fallen har kunden inte stor erfarenhet över hur ett hus är uppbyggt, kan det lätt hända att man försöker få in för mycket i ett hus. Detta kan göra att det förekommer trånga utrymmen i huset vilket skulle undvikas i de flesta fallen om man valde ett traditionellt hus. Däremot bör arkitekten alltid förvarna om det skulle bli trånga utrymmen, vilket skulle minska chansen att det faktiskt skulle hända.