Vanligast bland takstolar är fackverk. Dessa är ramstänger som bildar slutna triangelmönster av sammanbundna diagonaler. Denna typ av takstolar är fribärande takstolar som tål hög belastning.
Takstolens takfot har mestadels lägst konstruktionshöjd, vilket gör att den orsakar de största problemen. Den billigaste lösningen på en konstruktion av takstolar är kil-lösningen som också är typgodkänd. Vid större fria utrymmen i takstolen bör man välja en konstruktion som är tillverkad utifrån ett ramverk.

Är takstolen konstruerad som ett ramverk består den av ramstänger, vilket ger den en ökad slankhet. Man använder oftast ramverk till villor i 1 1/2 plan. Takstolens ergonomi är beroende av stödens placering, liksom hur vinds- och kryp-utrymmena är byggda. Ett ramverk bör ha minst 3 stöd. Om mellanstöd saknas och spännvidden är stor kan man använda en Kertobalk.

Enkelt att bygga takstol själv?

Om man är lite händig kan man själv bygga husets takstol. Vid en sökning på nätet kan man enkelt ladda ner en manual som beskriver hur monteringen går till. Denna beskrivning kan sedan enkelt läsas av ett program och man kan även få beskrivningen i pappersform. Det finns även en hel del fackböcker som man kan ta till hjälp om man vill bygga sin takstol själv. Dessa beskrivningar är detaljerade och enkla att följa.

Det finns annars en hel del firmor som man kan anlita för att få takstolen på plats. Den viktigaste uppgiften som en takstol har är att överföra belastningar från yttertaket till väggarnas stomkonstruktioner. En fackverkstakstol är mest lättbyggd och byggs i hus, garage och oinredda vindar som kräver en fribärande takstol.