Lättbalken är ett familjeägt företag från Småland. Dom började sin verksamhet 1987 med att tillverka allt från innerväggar till balkar och reglar av olika slag. I dag är dom en stor tillverkare av takstolar och levererar takstolar till nästan 500 hus årligen. Takstolar från Lättbalken AB kan ni hitta på deras hemsida, tillsammans med kontaktuppgifter och mer ingående produktinformation.

Verksamheten bedrivs från Stockaryd och till kunderna hör bland annat villaproducenter som Vallsjöhus, Lövsta Trähus och Willa Nordic. Som husproducent är det är viktigt att takstolarna håller måttet och är av hög kvalité. Därför är samtliga takstolar CE-certifierade. CE-märkning är ett krav vid slutbesiktning för en byggnad ska bli godkänd.

Takstolar är den bakomliggande konstruktionen i yttertak och konstrueras ut efter byggtekniska behov och estetisk efterfrågan. Det finns många faktorer som avgör hur en takstol ska utformas, den viktigaste faktorn är hur mycket takstolen ska klara av att bära, men ofta i kombination med den estetik som beställaren har efterfrågat.

Faktorer som är viktiga vid val av Takstol.

Faktorer som är viktiga att komma ihåg när det kommer till takstolar är lutning, tjocklek på själva takstolen och hur många takstolar som behövs. Tätheten på takstolar varierar också beroende på takets utformning.

Lutningen på en takstol avgörs, inte helt ologiskt, av den lutning på taket som önskas. Lutningen på taket fyller en funktion och är inte bara en estetisk fråga. Ett tak med hög lutning innebär t.ex. att regn och snö faller av taket lättare, än ett platt tak eller ett tak med låg lutning. Något man kan se är t.ex. att platta tak är vanligare på sydligare breddgrader som i medelhavsregionen i och med klimatet och taket utsätts för mindre påfrestningar. Platta tak förekommer givetvis i Sverige också, men kraven på hållfasthet är mycket viktigt, då de måste klara av kraftiga snöfall. Det kan även vara en ekonomisk fråga då ett tak med högre lutning resulterar i större takarea, som ofta korrelerar med en högre kostnad.